Jak zostać monterem rusztowań bez doświadczenia z Scaff Service?

osoba zjeżdżająca w dół na łańcuchu

Monter rusztowań to zawód wiążący się z ogromną odpowiedzialnością, a w firmie Scaff Service mamy za zadanie zapewnić, że rusztowania są montowane i demontowane zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa. Zastanawiasz się, czy jest możliwe rozpoczęcie pracy w tym zawodzie bez doświadczenia? Oto, co powinieneś wiedzieć.

Zakres obowiązków montera rusztowań

Monter rusztowań w Scaff Service, razem z pomocnikami, przygotowuje i przeprowadza prace związane z montażem lub demontażem rusztowań. Praca ta obejmuje doboru odpowiednich elementów rusztowania, potwierdzenie ich jakości oraz przygotowanie terenu pod konstrukcję. Monter rusztowań nadzoruje również przebieg prac, wykorzystując specjalistyczne złączki i klamry do łączenia elementów rusztowania, układa i zabezpiecza podesty robocze oraz kontroluje stan rusztowania, aby zapobiec niespodziewanym wypadkom.

Czego wymaga praca montera rusztowań?

Monter rusztowań powinien być pełnoletni, mieć co najmniej podstawowe wykształcenie, nie bać się wysokości oraz posiadać zaświadczenie od lekarza medycyny pracy potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokościach. Zdolność do pracy zespołowej i sumiennego wykonywania obowiązków jest również kluczowa.

Czy wymagane jest doświadczenie?

Choć wiele ogłoszeń o pracę wymaga doświadczenia, w Scaff Service rozumiemy, że każdy kiedyś zaczynał. Dlatego też oferujemy możliwość rozpoczęcia pracy jako monter rusztowań lub pomocnik montera rusztowań nawet osobom bez doświadczenia. Wszystko to dzięki naszym specjalistycznym szkoleniom, które obejmują zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną, i które pokrywają wszystkie kluczowe aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy, dokumentacji technicznej oraz konstrukcji różnych typów rusztowań.

Po ukończeniu szkolenia, kandydaci mogą przystąpić do egzaminu państwowego, aby uzyskać niezbędne uprawnienia. Scaff Service oferuje stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i realizuje projekty zarówno w kraju, jak i za granicą, zapewniając wysokie wynagrodzenia.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony i zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy.